Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

International Road Transport

CMR Convention

National Road Transport

General Transport Conditions (AVC 2002 version 2015)